Pisos Estudantes

Prezos especiáis para a limpeza de pisos de estudantes ao finalizar o curso. Entrega o piso alquilado en boas condicións para non estragar a fianza depositada.

Ao remate do curso é cando o tempo apremia e entre os apuros de remata-los exames e recolle-las cousas para voltar a casa , non se encontra un oco para adecentar o piso e entregalo nas mellores condicións.
Así mesmo cando comeza o curso universitario e aínda non se ten acomodado no piso. Ofertamos prezos económicos para a limpeza de pisos de estudantes, tanto para os inquilinos como para os caseiros ou axencias.
Limpezas A Tornaxeira. San Xoan 8, Santiago de Compostela / Carballo 13, Teo.