Solos

Tratamentos:

Aplicamos o tipo de tratamento necesario segundo sexa o tipo de solo, para a súa conservación e  limpeza, mantendo o mellor aspecto e coidados posibles.

Cristalizado:

Para solos de mármore ou terrazo, adquirindo un aspecto de novo para os solos moi castigados e danados. Aumentando o brillo nos solos ben conservados.

Encerardo:

En solos de madeira ou linóleo. Confiere brillo, protexe o solo, facilita a limpeza e o mantemento.

Pedra e Granito:

Limpeza de paredes de pedra, muros , cerrados, e solo de granito. Con auga a presión ou produtos  adecuados se é necesario.
Solicitar orzamento
Limpezas A Tornaxeira. San Xoan 8, Santiago de Compostela / Carballo 13, Teo.